Break-out sessies Deluxe-room

woensdag 10 april donderdag 11 april
10.00 – 10.50 Onderdeel nog in te vullen Onderdeel nog in te vullen
11.00 – 11.50 Euralarm Euralarm
12.00 – 12.50 Onderdeel nog in te vullen Onderdeel nog in te vullen
13.00 – 13.50 Onderdeel nog in te vullen Bosch Energy and Building Solutions
14.00 – 14.50 Onderdeel nog in te vullen Bosch Energy and Building Solutions
15.00 – 15.50 Kennisbijeenkomst over Energie Opslag Systemen (EOS)

Verbond van Verzekeraars & NVVK

Onderdeel nog in te vullen
16.00 – 16.50 Kennisbijeenkomst over Energie Opslag Systemen (EOS)

Verbond van Verzekeraars & NVVK

Onderdeel nog in te vullen