Innovatieroute

Tijdens het FireSafety & Security Event op 13 en 14 april 2022 is het mogelijk voor bezoekers om de Innovatieroute te lopen, een rondleiding over de beursvloer langs innovatieve producten.

Heeft u een innovatief product en wilt u daar tijdens de beurs extra aandacht voor vragen? Kies dan voor deelname aan de Innovatieroute. Op de innovatie-plattegrond worden 12 posities (groen) ingeruimd voor innovaties. Zodra de plattegrond beschikbaar is, ziet u deze hier

 

 

 

 

 

Hoe werkt het?
– u levert een foto en tekst aan van de innovatie tbv innovatiezuil en mediapartners;
– u levert de innovatie af bij standbouwer Decoriginals tijdens de opbouw;
– Decoriginals plaatst de innovatiezuil, incl. uw innovatie.
De beursorganisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade van uw eigendommen.

Wat kost het?
– bij 1 innovatiezuil: € 750,- ex BTW per zuil
– bij 2 innovatiezuilen: € 650,- ex BTW per zuil
– bij 3 innovatiezuilen: € 550,-  ex BTW per zuil.

Wat krijgt u hiervoor?
Een innovatiezuil bestaande uit:
– een sokkel van 50 x 50 x 150 cm, incl. stolp
– incl. bedrukking bedrijfslogo
– incl. pendelspot, arbeid en bekabeling

De stolp wordt er los overheen geplaatst, dus bij grotere producten kan deze weggelaten worden. Het product zelf moet echter wel stabiel genoeg zijn om op de sokkel (50x50cm) te blijven staan. De sokkel is gehuurd dus er mag niet in geboord of geschroefd worden!

Exposanten die deel willen uitmaken van de innovatieroute worden verzocht hun belangstelling kenbaar te maken via beurs@stichtingvbi.nl.

 

During the FireSafety & Security Event on 13 and 14 April 2022 it is possible for visitors to walk the Innovation Route, a tour on the exhibition floor along innovative products.
Do you have an innovative product and would you like to pay extra attention during the exhibition? Participate in the Innovation Route. 12 positions (green) are reserved for innovations on the Innovation Map.

How does it work?

– you provide a photo and text of the innovation for the innovation pillar and on behalf of our media partners;
– you deliver the innovation to the standbuilder Decoriginals during construction of the Fair;
– Decoriginals places the innovation pillar, incl. your innovation .
The trade show organization is not liable for ant loss, theft and/or damage of your property.

What does it cost?

– with 1 innovation pillar: € 750 ex VAT per pillar
– with 2 innovation pillars: € 650 ex VAT per pillar
– with 3 innovation pillars: € 550 ex VAT per pillar.

What do you get for this?

An innovation pillar consisting of:
– a base of 50 x 50 x 150 cm, incl. a glass dome
– incl. your company logo
– incl. lights, labour and cables

A glass dome is placed over it loosely, so with larger products it can be left off. However, the product itself must be stable enough to remain on the base (50x50cm). The base is a rental, so it is not allowed to adjust by drill or screws!

Exhibitors who want to be a part of the Innovation Route are requested to express their interest by mail beurs@stichtingvbi.nl.