Lezingenprogramma

Boardroom Chatroom Conferenceroom Meetingroom
10.00-10.50
11.00-11.50 Presentatie
Rookbeheersings-
systemen
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50

Dit lezingenprogramma is nog onder voorbehoud en zal de komende tijd verder worden ingevuld met inhoudelijke lezingen en/of workshops.
De verschillende rooms kunt u – herkenbaar aan de kleur – terugvinden op de plattegrond.
woensdag 12 april
van 17:00 -20:00 uur