Biometrie Podium

Het biometrie podium wordt verzorgd door VVBI en gaat in op de  (on)mogelijkheden voor het gebruik van biometrie binnen het veiligheidsdomein.

Vrij toegankelijk voor bezoekers.

Aanmelden voor het FireSafety & Security Event, klik hier.