Disclaimer FireSafety and Security Event

Op het bezoek aan en gebruik van de website FSSevents.nl van Stichting Vakevenement Beveiligingsindustrie (hierna te noemen “VBI”) zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan VBI niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door VBI te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

VBI is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van virussen of bugs of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van VBI. VBI is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar op de website van VBI met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.