Wie is de bezoeker?

Bezoekers uitgelicht

De professionals die naar het FireSafety & Security Event komen zijn als volgt onder te verdelen:

Professionals in 2024: 6120


Type bezoeker in %

De eerste beursdag (woensdag) was 55% van de bezoekers aanwezig, op de tweede dag (donderdag) 45%.


Bezoekers naar land in %


Professionals in 2023: 5600


Type bezoeker in %


Bezoekers naar land in %


Professionals in 2022: 4033

Type bezoeker in %
Bezoekers naar land in %