Wie is de bezoeker?

Bezoekers uitgelicht

De professionals die naar het FireSafety & Security Event komen zijn als volgt onder te verdelen:

Professionals in 2022: 4033

Type bezoeker in %
Bezoekers naar land in %