Downloads

Op deze pagina vindt u alle belangrijke documenten die van toepassing zijn op FSSevent 2024.

On this page you will find all important documents that apply to FSSevent 2024. Most of them are in Dutch, some also in English.

In Dutch

  • General conditions (Algemene voorwaarden)
  • Eventregulations (Eventreglement)
  • Tarievenblad
  • Exposantenbanners
  • Veiligheidsreglement ten behoeve van op- en afbouw Brabanthallen
  • (Brand)veiligheidsvoorschriften Brabanthallen

In English

  • General conditions FSSevents 2024
  • Eventregulations FSSevents 2024
  • Pricing Sheet (Tarievenblad)
  • Safety-Regulations set-up and dismantling Brabanthallen