Seminar rookbeheersingssystemen

Tijdens het FireSafety & Security Event 2023 op 12 en 13 april in de Brabanthallen in Den Bosch organiseert de sectie Rookbeheersingssystemen van de Federatie Veilig Nederland een kennisseminar.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden vooraf via onderstaand formulier is wel gewenst.

Beide beursdagen van 11:00 tot 11:50 informeren wij u over actuele brandveiligheidsonderwerpen in het bijzonder over de huidige en toekomstige regelgeving.

Op 12 april ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’. In dit seminar wordt ingegaan op een verantwoord beheer en onderhoud van rookbeheersingssystemen met praktijkvoorbeelden. Tevens wordt stilgestaan bij veilig vluchten conform het Bouwbesluit en hoe zich dit verhoudt tot de praktijk.
Doelgroep: gebouwbeheerders, adviseurs, VVE managers, vastgoedbeheerders
Op 13 april ‘Hoe veilig is de regelgeving voor de brandweer?’In een drietal presentaties gaan de sprekers in op de regelgeving, de eisen, de basisprincipes en de mogelijke toepassingen, maar vooral geven zij praktische tips en staan zij stil bij aandachtspunten voor de brandweer om veilig te kunnen werken. Met een veilig gevoel naar je werk en weer veilig thuiskomen.

Doelgroep: brandweer, vastgoedbeheerders, gebouweigenaren

Uw bezoek
Wij verwelkomen u graag op 12 of 13 april om 11:00 uur in de Chatroom op de beursvloer. Entree, parkeren en een hapje en drankje zijn gratis. De break-out rooms staan overal in de beurshal goed aangegeven. Aanmelden voor het seminar kan via onderstaand formulier. Let op! Naast deze aanmelding dient u zich ook te registreren voor de beurs via deze link: Registeren. Heeft u zich al geregistreerd dan hoeft u dat uiteraard niet nogmaals te doen. Na het seminar is er gelegenheid de beursvloer te bezoeken en wij nodigen u graag voor de lunch die op de beursvloer wordt geserveerd.


U dient minimaal 1 datum op te geven